Plastická estetická chirurgie Plzeň

Zavolejte nám!+420 603 838 838 (MUDr. Kydlíček) / +420 776 552 355 (MUDr. Třešková)

Mammologická poradna - MUDr. Neprašová

Hlavní náplní mammologické ambulance je pravidelné vyšetřování prsů u žen s hormonálními změnami v prsech, preventivní vyšetření u žen se zvýšeným rizikem vzniku karcinomu prsu (dědičná zátěž, hormonální substituce apod.), řešení problémů spojených s bolestí prsů, problémy při kojení a v neposlední řadě i vyšetření klientek podstupující plastickou operaci prsů - ať už z důvodu kosmetických či zdravotních.

Absolventka Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v Praze

  • 1995 - 2005 – Chirurgická klinika FN Plzeň
  • 2001 - Atestace I. st. z chirurgie
  • 2005 – Uznání specializace v oboru chirurgie
  • 2005 – dosud - Mammologická poradna
  • 2006 – Kurz mammární diagnostiky DTC centrum Pha

Pracoviště:

Zdravotnické zařízení Doubravka, Plzeň, Masarykova 62
MammaX
tel. 373 724 225
mob. 777 163 359
e-mail: info@mammax.cz
web: http://www.mammax.cz

Rychlý kontakt

Alej Svobody 80
323 18 Plzeň

MUDr. Tomáš Kydlíček, Ph.D.
Mobil: +420 603 838 838
E-mail: kydlicek@fnplzen.cz
MUDr. Inka Třešková, Ph.D.
Mobil: +420 776 552 355
Email: treskovai@fnplzen.cz