Plastická estetická chirurgie Plzeň

Zavolejte nám!+420 603 838 838 (MUDr. Kydlíček) / +420 776 552 355 (MUDr. Třešková)

Hypnoterapie - nejčastější dotazy

Co je to hypnóza?

Hypnóza je stav podobný spánku, při kterém zůstáváte v kontaktu s hypnotizérem a jste zvýšeně vnímaví k zadávaným sugescím.

Kdo může být hypnotizován?

V zásadě každý kdo chce. Důležitou úlohu hraje hypnabilita jedince, vzájemná důvěra hypnotizéra a hypnotizovaného subjektu.

Koho se podaří zhypnotizovat?

Hypnabilita jako charakteristická vlastnost je v populaci rozložena podle Gausovy křivky. V praxi to znamená, že přibližně 10-20% populace je velmi dobře hypnabilních, stejné procento není vůbec a zbytek je rozložen mezi těmito dvěma póly.

Mohu svojí hypnabilitu nějak ovlivnit?

Prakticky jen velmi málo, hypnabilita je vrozená vlastnost každého člověka. Nemá nic společného s vírou, protože jde o psychofyziologický proces. Hypnabilitu může negativně ovlivnit stres, nedůvěra, aktuální zdravotní stav, nevhodné prostředí, hluk apod. Určitě se nehypnotizuje člověk, který sám nechce.

Co mohu hypnózou dosáhnout?

U dobře hypnabilního jedince lze hypnózu využít v opravdu široké škále. Největší využití má v současné době v psychologii a psychiatrii, ale může se využít i v jiných klinických oborech (chirurgie, dermatologie, gynekologie, interní medicína… a mnoho dalších).

Jak může hypnóza pomoci při plastické operaci?

Může odstranit nebo potlačit strach z operačního zákroku, snížit pooperační bolestivost a tím urychlit hojení, zlepšit subjektivní vnímání výsledku operace, urychlit celkovou rekonvalescenci. Hypnózu lze využít k přípravě do anestézie.
U extrémně hypnabilních jedinců lze provést i menší chirurgické zákroky v hypnotické analgézii.

Jak dlouho hypnóza účinkuje?

Sugesce zadané v hypnóze hypnoterapeutem, účinkují po dobu trvání hypnózy. Pokud sugerujeme dlouhodobé posthypnotické sugesce, potom je situace přísně individuální, ale tyto sugesce přetrvávají řádově desítky minut až týdny.

Je hypnóza nebezpečná?

Hypnóza může mít některá rizika (při užití v psychiatrických indikacích). Ale v rukách erudovaného hypnoterapeuta je riziko nežádoucích komplikací téměř vyloučené.

Rychlý kontakt

Alej Svobody 80
323 18 Plzeň

MUDr. Tomáš Kydlíček, Ph.D.
Mobil: +420 603 838 838
E-mail: kydlicek@fnplzen.cz
MUDr. Inka Třešková, Ph.D.
Mobil: +420 776 552 355
Email: treskovai@fnplzen.cz