Plastická estetická chirurgie Plzeň

Zavolejte nám!+420 603 838 838 (MUDr. Kydlíček) / +420 776 552 355 (MUDr. Třešková)

Plastika očních víček

Cílem operace je odstranění kožních a tukových nadbytků na dolních víčkách, které obvykle vznikají u osob nadměrně zatěžujících oči a majících k nim i zděděné sklony. Odstraněním těchto nadbytků se pak docílí mladšího a "odpočatějšícho" vzhledu.

Operace se nejvíce provádí jako výkon v místním umrtvení ( ambulantní, nebo za krátkodobé hospitalizace ), ale může být ale i součástí rozsáhlejšího operačního výkonu v celkovém mrtvení za hospitalizace. Operace trvá dle použité metody 1 - 2 hod.

Kožní řez se vede 2 - 3 mm od okraje dolního víčka, tukové lalůčky, které spoluzodpovídají za "váčky", či kruhy pod očima se buď odstraní, nebo vhodně přemístí tak, aby se jejich nežádoucí vliv odstranil; nadbytečná kůže se odstraňuje také. 5. 6. den po operaci ,dochází pozvolna k ústupu možných podlitin, otoků a ke zklidňování jizev, které pak zanikají v přirozených záhybech a vráskách a stávají se velmi málo viditelné.

Rychlý kontakt

Alej Svobody 80
323 18 Plzeň

MUDr. Tomáš Kydlíček, Ph.D.
Mobil: +420 603 838 838
E-mail: kydlicek@fnplzen.cz
MUDr. Inka Třešková, Ph.D.
Mobil: +420 776 552 355
Email: treskovai@fnplzen.cz