Plastická estetická chirurgie Plzeň

Zavolejte nám!+420 603 838 838 (MUDr. Kydlíček) / +420 776 552 355 (MUDr. Třešková)

Profil - MUDr. Petr Loskot

Absolvent Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v Praze (diplom)

  • 2002 – dosud kardiochirurgické oddělení FN Plzeň
  • 2003 – 2005 stáž na všeobecné chirurgii Mulačovy nem. v Plzni
  • 2005 – atestace I.st. z chirurgie (diplom)
  • 2009 – dokončení atestace II.st. z kardiochirurgie
  • 2006 – dosud - asistence na oddělení plastické chirurgie FN Plzeň
  • 2008 – dosud - doktorský studijní program (nové tepenné autologní štěpy k revaskularizaci myokardu)
  • 2006 – certifikát k využití hypnoterapie v klinické praxi (certifikát)

Pracoviště:

Areál FN Plzeň – Lochotín, Alej Svobody 80

Rychlý kontakt

Alej Svobody 80
323 18 Plzeň

MUDr. Tomáš Kydlíček, Ph.D.
Mobil: +420 603 838 838
E-mail: kydlicek@fnplzen.cz
MUDr. Inka Třešková, Ph.D.
Mobil: +420 776 552 355
Email: treskovai@fnplzen.cz