Plastická estetická chirurgie Plzeň

Zavolejte nám!+420 603 838 838 (MUDr. Kydlíček) / +420 776 552 355 (MUDr. Třešková)
  • Úvodní fotografie plastické chirurgie Plzeň
  • Fotografie plastická operace - modelace rtů
  • Fotografie plastická operace obličeje

MUDr. Tomáš Kydlíček, Ph.D., MBA

Vzdělání a praxe:
Absolvent Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v Praze
 
1987 - 1990 Chirurgická klinika FN Plzeň
1990 Atestace I. st.  z chirurgie(diplom)
1990 - dosud Oddělení plastické chirurgie FN Plzeň
1994 Odborná stáž oddělení plastické chirurgie Všeobecné nemocnice Milosrdných sester Linec (prof. MUDr. G. Bauer)
1995 Atestace z plastické chirurgie (diplom)
2000 - dosud Privátní lékařská praxe (osvědčení)
od roku 2003 certifikát Společnosti estetické chirurgie České lékařské společnsti J.E.Purkyně (certifikát)
2005
doktorský studijní vědecky program - rekonstrukce prsu po nádorovém onemocnění
jazykové znalosti: anglický jazyk, německý jazyk
   
  Diplom celoživotního vzdělávání lékařů

Pracoviště:
Areál FN Plzeň - Lochotín, Alej Svobody 80

foto MUDr. Kydlíček

Držitel licence České lékařské komory v oboru plastická chirurgie a certifikátu Společnosti estetické chirurgie České lékařské společnsti J.E.Purkyně

Rychlý kontakt

Alej Svobody 80
323 18 Plzeň

MUDr. Tomáš Kydlíček, Ph.D.
Mobil: +420 603 838 838
E-mail: kydlicek@fnplzen.cz
MUDr. Inka Třešková, Ph.D.
Mobil: +420 776 552 355
Email: treskovai@fnplzen.cz